O nás

Kvalita práce

Naše diela sú vyrábané s veľkou starostlivosťou, maximálne slúžiace potrebám našich zákazníkov.

Naším poslaním je vytvárať trvácne, sofistikované produkty, ktoré nesú moderný nádych, no zároveň sú nadčasové v neustále sa meniacom svete.


Originalita

Dávame si veľký pozor na originalitu. 

Naším cieľom je vybudovať brandu, ktorá stojí za kvalitou, jedinečnosťou a spoľahlivosťou.

Environmentálna uvedomelosť

Hodnoty sú pre nás dôležité.

Dokonca aj v našom každodennom živote sa neustále snažíme vytvoriť niečo, čo bude orientovaná na budúcnosť a trvalá pre budúce generácie. Preto naše práce sú vyrobené spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Čo to znamená?

  • Využívame aj zvyšné materiály, čím minimalizujeme vznik odpadu
  • Odpad vznikajúci pri výrobe sa recykluje v ďalšej výrobe
  • Vyhýbame sa plytvaniu, prieskumu pred začatím prác venujeme veľkú pozornosť
  • Naši zamestnanci kompostujú
  • Nekupujeme obalový materiál, recyklujeme výplňové prvky prichádzajúcich balíkov
  • Použité drevo je vyrobené výhradne a z popadaných stromov. Kvôli výrobkom neboli vyrúbané žiadne stromy

Prečítajte si ako prví, čo je nové

steel